اجرائی کشوری

ماشین سازی با یک گل مغلوب تیم یزدی شد

بازیهای لیگ دسته دوم باشگاه های کشور که به روزهای حساس و سرنوشت ساز خود رسیده است … بازیهای لیگ دسته دوم باشگاه های کشور که به روزهای حساس و سرنوشت ساز خود رسیده است و هر هفته حکم فینال را برای صدرنشینان و قعر نشینان دارد، چرا که نه صدرنشین در حاشیه امنیت است نه قعرنشین و تیم ها میلیمتری در صدر و قعر در حال حرکت هستند با لغزش یک تیم به یکباره از صدر تا قعر سقوط می کند.
در هفته یازدهم این رقابتها تیم اوج گرفته ماشین سازی پس از دو پیروزی متوالی در خانه ورزشگاه نصیری یزد به مصاف تیم صدر نشین فولاد یزد رفت.
ماشین سازان برای نزدیک شدن به صدر جدول به حداقل امتیاز این بازی چشم دوخته بودند . و برای تحقق این امر از روحیه و انگیزه بالایی برخوردار بودند اما تیم خوش ترکیب و صدرنشین فولاد که به امتیازات خانگی نگاه ویژه داشت و به اهمیت امتیازات بازیهای خانگی بخوبی واقف بود و با تمام قوا سد راه تیم تبریزی شد و نوار پیروزیهای تیم ماشین سازی را پاره کرد.
ماشین سازی با آنکه با یک گل مغلوب تیم یزدی شد اما هرگز در طول بازی کم نیاورد و موقعیتهای خوب گلزنی را نیز بدست آورد که نتوانست به گل مساوی دست یابد .
با این شکست ماشین سازی با 11 امتیاز در مکان ششم جدول رده بندی ایستاد.