اجرائی کشوری

فرزاد مجیدی در گسترش فولاد تبریز

گسترش فولاد تبریز جهت حضور مقتدرانه در لیگ 1 کشوری اولین جذب خود را از فرزاد مجیدی آغاز کرد… گسترش فولاد تبریز جهت حضور مقتدرانه در لیگ 1 کشوری اولین جذب خود را از فرزاد مجیدی آغاز کرد…

بازیکن سابق استیل آذین که در حال حاضر بازیکن آزاد بشمار می آید با حضور در دفتر هیات فوتبال استان بمدت یک فصل رسما قرارداد فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران را امضاء و به ثبت رساند.