ریاست گزارش تصویری

عیدی رئیس هیأت فوتبال استان به فوتبال پایه

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان در راستای حمایت از فوتبال پایه دستور دادند در مرحله دوم مسابقات فوتبال پایه شهرستان تبریز نیز از بابت زمین مسابقه مبلغی اخذ نگردد و مسابقات بصورت رایگان برگزار گردد.

بر همین اساس در مرحله دوم مسابقات فوتبال پایه شهرستان تبریز تیم های راه یافته از بابت میزبانی هیچگونه مشکلی نخواهند داشت.