فوتسال

صمد عباسقلی زاد طلوعی نماینده سازمان لیگ فوتسال کشور در دیدار مقاومت البرز و فرش آرا

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،صمد عباسقلی زاد طلوعی بعنوان نماینده سازمان لیگ فوتسال کشور در دیدار بین دو تیم مقاومت البرز و فرش آرا که روز یکشنبه مورخه 1400/01/29 رأس ساعت 22:00 به میزبانی شهر کرج برگزار می گردد حضور خواهند داشت.