فوتسال

صمد عباسقلی زاد طلوعی نماینده سازمان لیگ فوتسال کشور در دیدار گیتی پسند و سن ایچ ساوه

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،صمد عباسقلی زاد طلوعی بعنوان نماینده سازمان لیگ فوتسال کشور در دیدار بین دو تیم گیتی پسند و سن ایچ ساوه که روز چهار شنبه مورخه 1400/01/18 از هفته چهارم رأس ساعت 16:00 به میزبانی شهر اصفهان برگزار می گردد حضور خواهند داشت.