اجرائی کشوری

شهرداري و ركورد بي سابقه 23 هفته بدون شكست

تيم فوتبال شهرداري تبريز روز گذشته با غلبه بر پيام مشهد در ورزشگاه ثامن الائمه پس از سال ها به رقابت هاي فصل دهم ليگ برتر باشگاه هاي کشور صعود کرد تا شهر تبريز صاحب دو تيم در رقابت هاي فصل آينده ليگ برتر باشگاه هاي كشور شود… اين تيم تبريزي در حالي كه هنوز سه هفته به اتمام رقابت هاي ليگ دسته يك باشگاه هاي كشور باقي مانده ، حضور خود در ليگ برتر را مسجل كرد تا با خيالي آسوده و به دور از هر گونه مسايل حاشيه اي هفته هاي پاياني نسبت به حضور قدرتمندانه خود در ليگ برتر بيانديشد.

تيم فوتبال شهرداري تبريز در حالي به اين مهم دست مي يابد كه با 15 برد و هشت تساوي و جمع آوري 53 امتياز از 23 بازي و بدون حتي يك شسكت در گروه خود به مقام قهرماني دست يافت كه اين مورد يك ركورد بي سابقه در اين سطح از رقابت هاي فوتبال كشور است كه شايد براي سال ها دست نخورده باقي بماند.

اين تيم تبريزي كه دهه 70 نيز در رقابت هاي ليگ دسته اول جام آزادگان حضور داشت يكي از تيم هاي قدر اين رقابت ها بود كه به همراه تراكتورسازي و ماشين سازي همواره از جمله تيم هاي رده بالاي جدول به شمار مي رفت ، اما با نزديك شدن به دهه 80 و آغاز رقابت هاي ليگ برتر افول اين تيم نيز مثل ساير تيم هاي تبريزي آغاز شد و حتي به دسته سوم ليگ باشگاه هاي كشور نيز سقوط كرد.

درايت و كارداني ” ميرمعصوم سهرابي ” مديرعامل جوان و ورزشي سازمان ورزش شهرداري باعث شد تا در يك برنامه ريزي منسجم و ميان مدت ، ظرف تنها مدت پنج سال اين تيم از رقابت هاي دسته سه باشگاه هاي كشور به ليگ برتر راه يابد كه در اين راه بدون شك حمايت هاي همه جانبه مجموعه شهرداري و شوراي اسلامي شهر تبريز بي تاثير نبوده است.

مديريت درست و منطقي در مجموعه باشگاه شهرداري تبريز در اين مدت باعث شده تا اين تيم بدون كوچكترين مسايل حاشيه اي و درگيري هاي مختلف ميادين ورزشي ، ضمن اقتدار و به اوج رسيدن در رشته ورزشي فوتبال، در ساير رشته ها نير فعاليت داشته و در كنار آن به مسايل عمراني و ايجاد امكانات زيربنايي نيز مبادرت كند.

خبرگزاري ايسنا منطقه آذربايجان شرقي با تبريك اين صعود مقتدرانه به مجموعه سازمان ورزش شهرداري تبريز ، انتظار دارد همچون سال هاي گذشته با يك برنامه ريزي منطقي و اصولي در زمينه يارگيري ، اين تيم نيز همچون تراكتورسازي بتواند از شايستگي هاي فوتبال آذربايجان در رقابت هاي ليگ برتر دفاع كند.