شرایط و مدارک لازم مربیگری

هیئت فوتبال تبریز

مدارک لازم جهت شرکت در کلاس های مربیگری:

-عکس 4*3 رنگی زمینه سفید – سه قطعه

– کپی رنگی کارت ملی (پشت و رو) – یک برگ

– کپی کامل از صفحات شناسنامه- یک سری

– کپی کارت پایان خدمت – یک برگ

– کپی مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)- یک برگ

– کپی مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)- یک برگ

– کپی کارت بازی در لیگ کشوری یا استان- یک برگ

شرایط عمومی شرکت در کلاسهای مربیگری:

-اعتقاد و التزام به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران

– نداشتن سوء پیشینه کیفری و سیاسی

– عدم اعتیاد به مواد مخدر

– عدم اشتهار به عادت ناپسند

– نداشتن سابقه سوء انضباطی در هیأت فوتبال و فدراسیون

– دارا بودن مدرک تحصیلی( حداقل دیپلم)

– حداقل سن 23 سال و حداکثر 35 سال

– دارا بودن سابقه بازیگری (حداقل در سطح لیگ استان)

– سلامت جسمانی و روانی

– آمادگی جسمانی برای انجام کارهای عملی

– آشنایی به زبان انگلیسی و رایانه(ICDL)