اجرائی کشوری

سهرابی : در بازی با شهر آفتاب از نفرات اصلی استفاده نکردم

میر معصوم سهرابی سر مربی گسترش فولاد تبریز گفت:از بازیکنان ذخیره ام در مقابل شهر آفتاب استفاده کردم … سهرابی می گوید: بازیکنان با توجه به نکاتی که به آنها گوشزد شده بود توانستند به خوبی از پس شهر آفتاب برآیند در این بازی از نفرات اصلی بهره نبرده و از بازیکنان ذخیره استفاده کردم .
سرمربی گسترش فولاد تبریز در خصوص تحولات شهر آفتاب از زمان حضور صالح خاطر نشان کرد: از زمان حضور صالح ، تیم شهر آفتاب کیفیت بالا و قدرت بیشتری پیدا کرده است و تغییر تاکتیک این تیم با تغییر سر مربی مرتبط است .