ساختار کلاسهای مربیگری -شرایط و نحوه ارزیابی جهت ارتقاء

هیئت فوتبال تبریز

1-   با احراز شرایط  بازیگری ، سلامتی کامل ( تست بدنی ) و مدارک لازم ( کلاس مربیگری استعدادیابی )

2-  با قبولی در کلاس قبلی و توسعه شدن به کلاس های بالاتر با فعالیت حداقل در مدارس فوتبال استان (کلاس C ایران  )

3- با قبولی در کلاس قبلی و توسعه شدن به کلاس های بالاتر- یک سال پس از اخذ مدرک همراه  با فعالیت در تیم های پایه ( کلاس C آسیا )

4- فقط با قبولی در کلاس قبلی – دو سال پس از اخذ مدرک همراه  با فعالیت در تیم های کشوری ( کلاس B ایران )

5- با قبولی در کلاس قبلی و توسعه شدن به کلاس های بالاتر- دو سال پس از اخذ مدرک همراه  با فعالیت در تیم های کشوری ( کلاس B آسیا )

6-  فقط با قبولی در کلاس قبلی – دو سال پس از اخذ مدرک همراه  با فعالیت در تیم های کشوری ( کلاس A ایران )

7- با قبولی در کلاس قبلی و توسعه شدن به کلاس های بالاتر- دو سال پس از اخذ مدرک همراه  با فعالیت در تیم های کشوری ( کلاس A آسیا )

 • برای شرکت در کلاس های مربیگری فوتسال باید یک سال از دوره مربیگری C آسیا  گذشته شد باشد .
 • برای شرکت در کلاس های مربیگری دروازه بانی باید یک سال از  دوره مربیگری C آسیا گذشته شد باشد.
 • برای شرکت در کلاس های مربیگری بدن سازی باید یک سال از دوره مربیگری B آسیا گذشته شد باشد.
 • برای شرکت در کلاس های مربیگری فوتبال ساحلی باید دوره مربیگری C ایران گذشته شد باشد.
 • متقاضیان شرکت در کلاس های مربیگری بانوان حضوران به کمیته بانوان مراجعه نمایند .

 

 

 

شرایط و نحوه ارزیابی مربیان جهت ارتقاء به کلاس های بالاتر

1-      عملکرد :

 1. لیگ برتر و دسته یک ( بزرگسالان وامید-  5 امتیاز
 2. لیگ برتر ( جوانان ، نوجوانان و نونهالان )  و دسته یک، دو ، سه –  4 امتیاز
 3. لیگ استان ( بزرگسالان وامید ) –   3 امتیاز
 4. لیگ استان (جوانان ، نوجوانان و نونهالان )   –  2 امتیاز
 5. مدارس فوتبال – 1 امتیاز
 • به ازای هر سال فعالیت یک امتیاز لحاظ خواهد شد .

4- سابقه بازی :

 1. تیم ملی – 10 امتیاز
 2. لیگ برتر ( بزرگسالان و امید ) -8 امتیاز
 3. لیگ های کشوری ( دسته های 1 و2 و3 و پایه )- 6 امتیاز
 4. لیگ های استانی –  4 امتیاز
 5. سایر –  2 امتیاز

2-     مدرک تحصیلی :

 1. دکترا                         10 امتیاز
 2. ارشد                         8 امتیاز
 3. لیسانس                   6 امتیاز
 4. فوق دیپلم                4 امتیاز
 5. دیپلم                      2 امتیاز

5- نمره آزمون :

 1.  17 الی 20            10 امتیاز
 2. 14 الی 16             8 امتیاز
 3. 12 الی 13             6 امتیاز
 4. 10 الی 11              4 امتیاز
 5. 8 الی 9               2 امتیاز
 6. زیره 8                 1 امتیاز

3- سوابق کلاسی :

 1. تاریخ کلاس ( به ازای هر سال یک امتیاز )                    حداکثر 5 امتیاز
 2. نمره کلاس ( ریکامند 5 امتیاز )                                 حداکثر 5 امتیاز

 6- انظباطی :

افرادی که دارای پرونده انظباطی می باشند از نمره این آیتم محروم خواهند بود

 • حداکثر امتیاز ها 10 می باشد