اجرائی کشوری

خلعتبری در گسترش فولاد تبریز

مهاجم فصل قبل تیم سپاهان اصفهان بمدت یک فصل رسماً به تیم گسترش فولاد تبریز پیوست.

خلعتبری با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان  قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال را امضاء و در دفتر ثبت قراردادها به ثبت رساند تا بمدت یک فصل به عضویت باشگاه گسترش فولاد تبریز درآمد.

محمدرضا خلعتبری متولد 1362/6/23 می باشد واهل رامسر می باشد.