داوران

حضور نمایندگان داور استان در دیدار نود ارومیه و هوادار تهران

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، حسین گلشنی بعنوان کمک داور اول، علیرضا شهری بعنوان کمک داور دوم و مهدی جبرئیلی بعنوان داور چهارم از استان آذربایجان شرقی در دیدار بین دو تیم نود ارومیه و هوادار تهران از سری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور از هفته 18 که روز چهارشنبه مورخه 99/12/27 رأس ساعت 15:00 در ورزشگاه تختی ارومیه برگزار می گردد حضور خواهند داشت.