گفتنی است که شریعتی برای دریافت این جایزه با دو بازیکن از کشور کره جنوبی رقابت خواهد کرد.