مربیان

حضور آقای صادق پورحسین بعنوان مدرس آموزش مربیگری درجه C فوتبال در اردبیل

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، آقای صادق پورحسین بعنوان مدرس و آقای مهدی نوروزی بعنوان دستیار کلاس آموزش مربیگری درجه C فوتبال که با کد یونیک 6792 از مورخه 99/11/01 لغایت 99/11/14 در شهرستان اردبیل برگزار خواهد شد حضور خواهند داشت.