اجرائی کشوری

جمشید خطیبی در تراکتور سازی تبریز

طی حکمی از سوی مدیر عامل گروه صنعتی تراکتور سازی تبریز … طی حکمی از سوی مدیر عامل گروه صنعتی تراکتور سازی تبریز جمشید خطیبی مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز با حفظ سمت سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز شد.
آئین معارفه خطیبی در ساختمان مرکزی گروه صنعتی تراکتور سازی تبریز در روز پنج شنبه انجام شد.