اجرائی کشوری امنیت امور شهرستان ها انضباطی بانوان پزشکی جوانان داوران روابط عمومی فرهنگی فوتبال ساحلی فوتسال مربیان

جلسه دبیر هیات فوتبال استان با اعضای کمیته های این هیات

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، کمیته امور استان های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد ضمن ایجاد فضای رقابت سالم و توسعه و استانداردسازی فوتبال در استان های سراسر کشور با در نظر گرفتن شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد به جهت انتخاب برتری ها و امتیازدهی به ترقی و دستاور هیات فوتبال استان ها بازدیدهای استانی را در دستور کار خود قرار دهد. در همین راستا، نمایندگان فدراسیون فوتبال روز شنبه هفته آینده در شهر تبریز حضور یافته و از هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی بازدید خواهند کرد.

جهت هماهنگی روز شنبه، جلسه ای بین دکتر آرش جابری، دبیر هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی و اعضای کمیته های این هیات در سالن کنفرانس هیات فوتبال برگزار شد. این جلسه، صبح روز پنجشنبه 14 تیر ماه برگزار شد و هماهنگی ها و نکته نظرات لازم در جهت استقبال از نمایندگان فدراسیون فوتبال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.