اجرائی کشوری

جابر انصاری به تیم سایپا تهران پیوست

ایشان با عقد قرار داد 2 ساله در فصل دهم لیگ برتر در تیم فوتبال سایپا تهران پیوست … بر اساس شنیده ها این بازیکن با عقد قرارداد 2 ساله به ارزش 410 میلیون به تیم سایپا تهران پیوست
این بازیکن قبلا در تیم صبا قم بازی کرده است.