اجرائی کشوری

تیم ملی امید ایران بسیار پر قدرت است

حیدر نجم:باید در مقابل ایران پیروز شویم… مربی تیم ملی عراق در نشست مطبوعاتی تیم ملی امید ایران و عراق حضور یافت و گفت:خوشحالم که در جمع شما قرار دارم وامیدوار هستم در بازی پیش رو موفق باشیم.
حیدرنجم – مربی تیم ملی امید عراق دراین نشست گفت:ما تمام تمرکزمان را روی بازی فردا گذاشته ایم .بعد از شکست تلخ و سختی که در اربیل از تیم ملی امید ایران خوردیم ،سعی و تمرکزمان بر این است تا فردا بازی خوبی را انجام داده و پیروز شویم
وی افزود:تیم ملی امید ایران در زمین خود بازی می کند و از حمایت تماشاگران خود بهره می برد اما این بدان معنا نیست که ما نا امید هستیم و هدفمان پیروزی در بازی مقابل تیم خوب و پر قدرت ایران است.