اجرائی کشوری

تقدیر از عمل جوانمردانه امین متوسل زاده مهاجم فجر سپاسی

باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز با صدور بیانیه ای از عمل جوانمردانه امین متوسل زاده مهاجم تیم فوتبال فجر سپاسی تقدیر کرد. در این بیانیه آمده است: امین متوسل زاده نشان داد که هنوز هم می توان شاهد جوانمردی و پهلوانی در ورزش بود و از حرکات شایسته ورزشکاران در میادین ورزشی لذت برد و هستند فرزندان پوریای ولی ها که امروز ارزشهای والای انسانی را با گذشت و فداکاری به معرض نمایش بگذارند. در ادامه این بیانیه آمده است: متوسل زاده نمونه مردی و مردانگی در ورزش کشور است او با حرکت زیبای خود در بازی مقابل استیل آذین به اثبات رساند که هدف غایی فوتبال فقط بردو باخت نیست و برای یک مرد هدفهای بالاتری نیز وجود دارد. این بیانیه تصریح می کند: باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز با تحسین این حرکت ایثار گونه از امین متوسل زاده که نمونه یک پهلوان در ورزش کشور است صمیمانه تشکر می نماید و امیدوار است چنین حرکات زیبایی در ورزش کشور تداوم داشته باشد. گفتنی است ناصر شفق مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور سازی به خاطر عمل جوانمردانه امین متوسل زاده یک تقدیر نامه به همراه سکه بهار آزادی به وی اعطا خواهد کرد. امین متوسل زاده در جریان بازی مقاومت و استیل آذین با توجه به مصدومیت دروزاه بان استیل آذین و دروازه خالی بازی جوانمردانه را به زدن گل ترجیح داد.