اجرائی کشوری

تغییر تاریخ برگزاری دیدار تیمهای گسترش فولاد تبریز- استقلال اهواز

 

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران از تغییر تاریخ دیدار تیمهای گسترش فولاد تبریز- استقلال اهوازاز لیگ برتر در هفته های بیست و دوم و بیست و سوم خبر داد.

با موافقت سازمان لیگ ، دیدار تیمهای گسترش فولاد تبریز- استقلال اهواز به جای روز جمعه 14 اسفند 94 در روز شنبه 15 اسفند 94 در  ساعت 15 برگزار خواهد شد .