اجرائی کشوری گزارش تصویری

تجلیل از فرماندهی تیپ 21 حمزه آذربایجان در دیدار ماشین‌سازی و آلومینیوم اراک بمناسبت روز ارتش