فوتسال

برگزاری کلاس توجیهی دواری فوتسال

کمیته داوران از برگزاری یک دوره کلاس توجیهی داوری فوتسال خبر داد… کمیته داوران در نظر داردتا یک دوره کلاس توجیهی داوران و ناظران فوتسال برای لیگ دسته یک و سایر رده ها در منطقه شرق و شمال از روز پانزدهم شهریور ماه به مدت 2 روز درمشهد برگزارکند.

گفتنی است، تست 1000 متر زیر 50/3 دقیقه،،تست 4در 10 متر زیر 10 ثانیه و تست چابکی زیر 50/20 ثانیه از شرکت کنندگان گرفته می شود.