اجرائی کشوری

برگزاري نشست پيشرفت در اصلاحات نواقص باشگاه هاي ليگ برتري در سازمان ليگ

گزارش رفع نواقص ورزشگاه ها ارائه شد… نشست هماهنگي ، تحليل پيشرفت در اصلاحات انجام شده نواقص ورزشگاه هاي باشگاه ليگ برتري براي رعايت استاندارد و الزامات كنفدراسيون فوتبال آسيا با حضور مسئولان فدراسيون و نمايندگان باشگاه ها در سازمان ليگ برگزار شد .
به گزارش سايت رسمي فدراسيون فوتبال ،در اين نشست علی كفاشيان ، عزيز اله محمدي و مهدی محمدنبي به همراه سهیل مهدي از كميته فني و توسعه فدراسيون كه مسئول استاندارد سازي باشگاه هاست و همچنين نمايندگان و مديران باشگاه های فولاد خوزستان ،نفت آبادان ،شاهين بوشهر ،صباي قم ،تراكتورسازي تبريز ،شهرداري تبريز ،ملوان انزلي ،داماش گيلان و فجر شهيد سپاسي شركت كردند.ضمن اينكه مهندس عبدي از شركت توسعه و تجهيز اماكن ورزشي حضور داشت. در آغاز جلسه رئيس فدراسيون با اشاره به رعايت استانداردها و الزامات AFC گفت : در زمينه امتيازدهي براي كسب چهار سهميه و همچنين معيارهاي حرفه اي شدن ليگها ، هرچه سريعتر بايد ورزشگاهها استاندارد شوند چرا كه عدم استانداردسازي تهديدی جدي براي گرفتن سهميه ها و حرفه اي شدن به شمار مي رود و اميدواريم استانهايي كه ورزشگاه هايشان هنوز معيارهاي لازم را كسب نكرده اند هر چه سريعتر با همكاري باشگاه ها ،ادارات کل تربيت بدني و هيات هاي فوتبال برطرف شود.
در ادامه جلسه ،مهدي محمد نبي دبير كل فدراسيون با اشاره به طرح و برنامه AFC شرايط صدور مجوز حرفه اي شدن را با آيتمهاي مختلفش براي نمايندگان باشگاه ها تشريح كرد و به صورت دقيقي به تك تك آيتم ها اعم از مسائل زيرساختي و مالي اشاره كرد.سپس رئيس سازمان ليگ با اشاره به اينكه قرار است تا 11 شهريور همه نواقص ورزشگاه ها برطرف شود گفت : بر اساس الزامات AFC بايد نواقص ورزشگاه ها برطرف شود و ترازنامه مالي باشگاه ها به صورت شفاف به AFC ارائه شود. اصرار براي رعايت سقف قرارداد اين است كه هر چه سريعتر باشگاه ها در راستای درآمدزایی بر اساس معيار AFC ، درآمدشان بيشتر از هزينه باشد.
عزيز محمدي در پايان صحبتهايش با ارائه گزارشي از فعاليتهاي انجام شده باشگاه هاي ليگ برتري براي گرفتن چهار سهميه گفت : اميدوارم با تلاش هيات هاي استاني ،باشگاه ها ،ادارات كل تربيت بدني و شركت توسعه و تجهيز نواقص ورزشگاه ها هر چه زودتر برطرف شود تا سهميه كامل را براي رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا بگيريم و در راه گرفتن مجوز ليگ حرفه اي قدمهاي موثري برداريم تا خدايي نكرده ليگمان آماتوري نشود.
در پايان جلسه نمايندگان باشگاه ها اعم از مديران باشگاه ها ،روساي هياتها و نمايندگان ادارات تربيت بدني استانها ،شركت توسعه و تجهيز گزارشان را از روند پيشرفت اصلاحات ورزشگاه ها به رئيس فدراسيون ،رئيس سازمان ليگ