فوتسال

برنامه گروه دو مرحله اول مسابقات لیگ مناطق فوتسال کشور در رده بزرگسالان

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه گروه2 مرحله اول مسابقات لیگ مناطق فوتسال کشور در رده سنی بزرگسالان در فصل مسابقاتی 1400-1399 به شرح ذیل می باشد: