اجرائی کشوری

برنامه هفته بيستم ليگ برتر فوتسال اعلام شد

برنامه هفته بيستم ليگ برتر فوتسال از سوي سازمان ليگ اعلام شد… برنامه مسابقات به شرح زير است:

22 دي -ساعت 14-هفته بيستم

پوشينه بافت قزوين-ارم كيش قم-شهيد بابايي-قزوين
علم وادب مشهد-فولاد ماهان سپاهان-شهيد بهشتي-مشهد
فيروز صفه اصفهان-شهرآفتاب تهران-گل نرگس-اصفهان
پتروشيمي تبريز- هيات فوتبال كرمان-پتروشيمي-تبريز
شهيد منصوري-راه ساري-هفتم تير-قرچك
صدرا شيراز-شركت ملي حفاري ايران-صدرا-شيراز
گسترش فولاد تبريز-لبنيات ارژن فارس-شهيد پور شريفي-تبريز