اجرائی کشوری

برنامه مسابقات لیگ برتر فوتبال

برنامه مسابقات هفته بيست و چهارم تا بيست و هشتم ليگ برتر به شرح زير است… گراميداشت ياد و خاطره شهيد سرلشگرپاسدار حاج حسين خرازي و شهداي عمليات خيبر

پنجشنبه 5 اسفند -هفته بيست و چهارم-ساعت 16:15

سپاهان –استقلال-فولادشهر

صباي قم –ذوب آهن-يادگار امام (ره)-قم

جمعه 6 اسفند هفته بيست و چهارم-ساعت 16:15

راه آهن-شاهين بوشهر-راه آهن اكباتان-تهران-ساعت 15:15

مس كرمان-نفت تهران-شهد باهنر-كرمان-ساعت 16

سايپا-پاس-انقلاب-كرج

پيكان-شهرداري تبريز-شهيد رجايي-قزوين

تراكتورسازي-استيل آذين-يادگار امام (ره)-تبريز

نفت آبادان-ملوان-تختي-آبادان

پرسپوليس -فولاد خوزستان-آزادي-ساعت 17:15

* نكوداشت شهداي جنگ جمل و گراميداشت هفته درختكاري

جمعه 13 اسفند -هفته بيست و پنجم-ساعت 16:15

ملوان-راه آهن-تختي-انزلي

استيل آذين-صباي قم-شهيد دستگردي-تهران

شاهين-سايپا-شهيد بهشتي-بوشهر

فولاد خوزستان-نفت آبادان-تختي-اهواز

شنبه 14 اسفند -هفته بيست و پنجم-ساعت 16:15

نفت تهران-پيكان-شهيد دستگردي-تهران-ساعت 15:30

ذوب آهن-تراكتورسازي-ذوب آهن-فولاد شهر-ساعت 15:30

يكشنبه 15 اسفند -هفته بيست و پنجم-ساعت 16:15

استقلال-مس كرمان-آزادي-ساعت 17:30

شهرداري تبريز-سپاهان -يادگار امام (ره)-تبريز

پاس-پرسپوليس قدس-همدان

* گراميداشت ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسكري(ع) و نكوداشت روز طي الاض آن حضرت از سامرا به گرگان

پنجشنبه 19 اسفند -هفته بيست و ششم

راه آهن-ذوب آهن- اكباتان-تهران-ساعت 15:30

سپاهان-نفت تهران-فولاد شهر-ساعت15:30

سايپا-استقلال-انقلاب-كرج-ساعت17:30

جمعه 20 اسفند -هفته بيست و ششم

پيكان-فولاد خوزستان-شهيد رجايي-قزوين-ساعت 16:15

تراكتورسازي-مس كرمان-يادگار امام (ره)-تبريز-ساعت 16:15

نفت آبادان-استيل اذين-تختي-آبادان-ساعت 16:15

پرسپوليس -شهرداري تبريز-تختي-آبادان–ساعت 17:30

شاهين-ملوان-شهيد بهشتي-بوشهر-ساعت 16:15

صباي قم-پاس-يادگار امام ره-قم-ساعت 16:15

*تكريم قيام مختار به خونخواهي اما حسين (ع) و نكوداشت سال جديد وعيد سعيد نوروز

جمعه 27 اسفند -ساعت 16:30-هفته بيست و هفتم

مس كرمان-پيكان-شهيد باهنر-كرمان

پاس-نفت آبادان-قدس-همدان

شهرداري تبريز-سايپا-يادگار امام (ره)-تبريز

نفت تهران-تراكتورسازي تبريز-شهيد دستگردي-تهران

فولاد خوزستان-راه آهن-تختي-اهواز

يكشنبه 29 اسفند -ساعت 16:30-هفته بيست و هفتم

استيل آذين- سپاهان -شهيد دستگردي-تهران-ساعت15:30

ذوب آهن-شاهين بوشهر-فولاد شهر

ملوان –پرسپوليس-تختي-انزلي-ساعت 15:30

استقلال-صباي قم-آزادي-ساعت 17:40

* گراميداشت وفات جناب موسي مبرقع فرزند امام جواد(ع)و تكرم سالروز همه رپسي نظام جمهوري اسلامي ايران

شنبه 6 فروردين 90 -سپاهان-نفت آبادان-ساعت 17-معوقه هفته پانزدهم-فولاد شهر

شنبه 6 فروردين 90 -هفته بيست و هشتم-ساعت 17

پرسپوليس -استقلال-آزادي-تهران

پنجشنبه 11 فروردين-هفته بيست و هشتم-ساعت 17

سايپا-استيل آذين-انقلاب-كرج

راه آهن-شهرداري تبريز-راه آهن-تهران

صباي قم-نفت تهران-يادگار امام( ره)-قم

سپاهان-پيكان-فولاد شهر

تراكتورسازي-فولاد خوزستان-يادگار امام (ره)-تبريز

شاهين-پاس-شهيد بهشتي-بوشهر

نفت آبادان-مس كرمان-تختي-آبادان

جمعه 12 فروردين -هفته بيست و هشتم-ساعت 17

ملوان-ذوب آهن-تختي-انزلي