اجرائی کشوری

اولویت شرکت در لیگ قهرمانان

عزیز ا.. محمدی رئیس سازمان لیگ اعلام کرد … عزیز ا.. محمدی رئیس سازمان لیگ اعلام کرد با عنایت به درخواست کنفدراسیون فوتبال آسیا و توصیه نمایندگان آن کنفدراسیون در خصوص تنظیم و ارائه برنامه زمانبندی شده با در نظر گرفتن اولویت ها در قالب ضوابط شرکت در لیگ قهرمانان به ویژه در زمینه های سخت افزاری ( استادیوم و زمینهای تمرینی) ، ساختاری ، ابعاد تجاری و ارتقاء امنیت مسابقات ، ارائه خدمات بایسته به تماشاگران و فراهم آوردن امکانات لازم در بخش های رسانه ای و زیر ساخت ها لازم است در ارسال برنامه مورد درخواست تسریع گردد.
وی یاد آور شد آن دسته از باشگاه هایی که از سیستم حسابداری دولتی استفاده می نمایند ضروری است از ابتدای سال مالی جدید سیستم حسابداری خود را مناسب با ماهیت ثبت شده در اساسنامه و بر اساس اصول حاکم قوانین تجاری تنظیم نمایند.