اجرائی کشوری

اعلام برنامه هفته اول تا پنجم لیگ دسته اول فوتبال

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،برنامه مسابقات پنج هفته ابتدایی لیگ دسته اول در فصل ۹۹-۹۸ به شرح زیر است. به دلیل آماده نبودن ورزشگاههای برخی از استانها ساعات برگزاری مسابقات متعاقباً اعلام میگردد:

همچنین دو تیم نود ارومیه و خوشه طلایی ساوه محل برگزاری مسابقات شان هنوز مشخص نشده است و معلوم نیست حتی در کدام استان به میدان خواهند رفت. تیم های آرمان گهرسیرجان، قشقایی شیراز و شهرداری تبریز هم هنوز ورزشگاه خانگی شان در داخل استان تعیین نشده است.

هفته اول: شنبه ۲۶ مرداد ۹۸

سپیدرود رشت- مس رفسنجان – ورزشگاه  سردار جنگل رشت گیلان

سرخپوشان  پاکدشت- ملوان بن رانزلی- ورزشگاه  تختی تهران

خونه به خونه مازندران- کارون اروند خرمشهر- ورزشگاه   هفتم تیربابل مازندران

قشقایی شیراز- مس کرمان- ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد در شهر  شیراز

آرمان گهرسیرجان- گل ریحان البرز- ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد در استان کرمان

نیروی زمینی تهران-خوشه طلایی ساوه- ورزشگاه    غدیر تهران

آلومینیویم اراک-فجر سپاسی شیراز- ورزشگاه  امام خمینی اراک مرکزی

شهرداری تبریز- نود ارومیه – ورزشگاه   متعاقباً  اعلام میگردد در استان آذربایجان شرقی

استقلال خوزستان- بادران تهران- ورزشگاه  غدیر اهواز خوزستان

هفته دوم: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۹۸

نود ارومیه – سپیدرود رشت- ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد

مس رفسنجان – استقلال خوزستان- ورزشگاه شهداء رفسنجان کرمان

بادران تهران – نیروی زمینی تهران- ورزشگاه  شهداءشهر قدس تهران

فجر سپاسی شیراز- شهرداری تبریز- ورزشگاه  شهید دستغیب شیراز فارس

گل ریحان البرز- آلومینیوم اراک- ورزشگاه   انقلاب کرج البرز

خوشه طلایی ساوه- قشقایی شیراز- ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد

کارون اروند خرمشهر- سرخپوشان پاکدشت – ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر خوزستان

ملوان بندرانزلی- آرمان گهرسیرجان- ورزشگاه   تختی انزلی گیلان

مس کرمان- خونه به خونه مازندران – ورزشگاه  امام علی کرمان

هفته سوم: سه شنبه ۵ شهریور ۹۸

قشقایی شیراز- مس رفسنجان- ورزشگاه   متعاقباً اعلام میگردد در شهر شیراز

نیروی زمینی تهران- سپیدرود رشت- ورزشگاه  غدیر تهران

ملوان بندرانزلی- کارون اروند خرمشهر- ورزشگاه    تختی انزلی گیلان

آرمان گهرسیرجان- مس کرمان- ورزشگاه   متعاقباً  اعلام میگردد در استان کرمان

سرخپوشان  پاکدشت- گل ریحان البرز- ورزشگاه   تختی تهران

شهرداری تبریز- خوشه طلایی ساوه- ورزشگاه   متعاقبلاً اعلام  میگردد در استن آذربایجان شرقی

استقلال خوزستان- فجر سپاسی شیراز- ورزشگاه   غدیراهواز خوزستان

آلومینیوم اراک- نود ارومیه- ورزشگاه   امام خمینی اراک مرکزی

خونه به خونه مازندران- بادران تهران- ورزشگاه  هفتم تیر بابل مازندران

هفته چهارم: دوشنبه یازده شهریور ۹۸

فجر سپاسی شیراز-  ملوان بندرانزلی- ورزشگاه   شهید دستغیب شیراز فارس

سپیدرود رشت- استقلال خوزستان- ورزشگاه   سردار جنگل رشت گیلان

مس رفسنجان – نیروی زمینی تهران- ورزشگاه   شهداء رفسنجان کرمان

بادران تهران – شهرداری تبریز- ورزشگاه   شهداء شهر قدس تهران

خوشه طلایی ساوه- آلومینیوم اراک- ورزشگاه   متعاقباً اعلام میگردد

گل ریحان البرز- قشقایی شیراز- ورزشگاه  انقلاب کرج البرز

مس کرمان-  سرخپوشان  پاکدشت- ورزشگاه  امام علی کرمان

کارون اروند خرمشهر- آرمان گهر سیرجان- ورزشگاه   نفت و گاز اروندان خرمشهر خوزستان

نود ارومیه – خونه به خونه مازندران- ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد

هفته پنجم: یکشنبه ۲۴ شهریور ۹۸

سرخپوشان  پاکدشت- مس رفسنجان- ورزشگاه    تختی تهران

شهرداری تبریز- سپیدرود رشت- ورزشگاه    متعاقباً اعلام میگرد در استان آذربایجان شرقی

آلومینیوم اراک- استقلال خوزستان- ورزشگاه   امام خمینی اراک مرکزی

کارون اروند خرمشهر- مس کرمان- ورزشگاه   نفت و گاز اروندان خرمشهر خوزستان

خونه به خونه مازندران- گل ریحان البرز- ورزشگاه   هفتم تیر بابل مازندران

ملوان بندرانزلی- خوشه طلایی ساوه- ورزشگاه  تختی انزلی گیلان

قشقایی شیراز- فجر سپاسی شیراز- ورزشگاه   متعاقباً اعلام میگردد در شهر شیراز

نیروی زمینی تهران- نود ارومیه- ورزشگاه    غدیر تهران تهران

آرمان گهرسیرجان- بادران تهران- ورزشگاه  متعاقبا اعلام میگرد در استان کرمان