اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات هفته های سوم تا هشتم لیگ دسته سوم

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،برنامه مسابقات هفته های سوم تا هشتم مرحله دوم لیگ دسته سوم باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام شد.

هفته سوم – جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
آرتام تبریز- بنیامین ورزشی تهران- ساعت ۲۱:۱۵- ورزشگاه شهرداری تبریز
دماوند آمل- شهدای رزکان البرز- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهدا سیمرغ
شهید اورکی اسلامشهر – کانیاو اشنویه- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
خلیج فارس ماهشهر-  سپاهان نوین ایذه- ساعت ۲۱- ورزشگاه شهدا ماهشهر
مقاومت آستارا- شهرداری فومن- ساعت ۲۱- ورزشگاه سردار جنگل رشت
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
مهاجر نوین مشهد- پاراگ تهران- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه ثامن مشهد
پیشگامان فنون پارس – مقاومت تهران- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه غدیر تهران
یزد لوله – ون پارس نقش جهان- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه شهید نصیری یزد
خلیج فارس میناب – فرهنگ رامهرمز- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس
ستارگان مردان پاشا -جوان نوین ساری- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه قائم نسیم شهر
صنعت ابریشم اصفهان- سپاهان نوین اصفهان- ساعت ۲۰:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد
پیام وحدت خراسان- شهرداری نوشهر- ساعت ۲۰:۱۰- ورزشگاه آزادی بیرجند
کیان اراک- نفت ایرانیان- ساعت ۲۱- ورزشگاه امام خمینی اراک
بعثت کرمانشاه- پاس گیلان- ساعت ۲۱- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
استقلال شوش- ایمان سبز شیراز- ساعت ۲۱- ورزشگاه تختی شوش
هفته چهارم – پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
شهرداری فومن – شهید اورکی اسلامشهر- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت
سپاهان نوین اصفهان – استقلال شوش- ساعت ۱۹:۲۰- ورزشگاه باغ فردوس اصفهان
ایمان سبز شیراز -خلیج فارس ماهشهر- ساعت ۱۹:۰۵- ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
سپاهان نوین ایذه- خلیج فارس میناب- ساعت ۱۹:۲۰- ورزشگاه اختصاصی فولاد
جوان نوین ساری- مهاجر نوین مشهد – ساعت ۱۹:۲۰- ورزشگاه شهدا سیمرغ
مقاومت تهران- دماوند آمل- ساعت ۱۹:۲۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
پاراگ تهران- پیشگامان فنون پارس- ساعت ۱۹:۲۵- ورزشگاه شهید کشوری تهران
بنیامین ورزشی تهران- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۹:۲۵- ورزشگاه غدیر تهران
نفت ایرانیان – آرتام تبریز- ساعت ۱۹:۲۵- ورزشگاه قائم نسیم شهر
شهدا رزکان البرز -پیام وحدت خراسان- ساعت ۱۹:۲۵- ورزشگاه انقلاب کرج
شهرداری نوشهر- ستارگان مردان پاشا – ساعت ۱۹:۲۵- ورزشگاه شهدا نوشهر
مقاومت آستارا – یزد لوله- ساعت ۱۹:۲۰- ورزشگاه تختی رامهرمز
کانیاو اشنویه- کیان اراک- ساعت ۱۹:۵۰- ورزشگاه شهید باکری ارومیه
جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ون پارس نقش جهان-  صنعت ابریشم اصفهان- ساعت ۱۹:۲۰- ورزشگاه فولادشهر
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
پاس گیلان – مقاومت آستارا- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت
هفته پنجم – چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام وحدت خراسان- مقاومت تهران- ساعت ۱۸:۵۰- ورزشگاه آزادی بیرجند
مهاجر نوین مشهد- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۹۰- ورزشگاه ثامن مشهد
دماوند آمل- پیشگامان فنون پارس- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهدا سیمرغ
ستارگان مردان پاشا – شهدا رزکان البرز- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه قائم نسیم شهر
پاراگ تهران- جوان نوین ساری- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهید کشوری تهران
کیان اراک- شهرداری فومن- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
بعثت کرمانشاه- نفت ایرانیان- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
آرتام تبریز- کانیاو اشنویه- ساعت ۱۹:۵۵- ورزشگاه شهرداری تبریز
پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
یزد لوله – سپاهان نوین ایذه – ساعت ۱۹:۰۵- ورزشگاه شهید نصیری یزد
ون پارس نقش جهان- فرهنگ رامهرمز- ساعت ۱۹:۲۰- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر
خلیج فارس ماهشهر- سپاهان نوین اصفهان- ساعت ۱۹:۲۵- ورزشگاه شهدا ماهشهر
شهید اورکی اسلامشهر – مقاومت آستارا- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
استقلال شوش- صنعت ابریشم اصفهان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه تختی شوش
پاس گیلان- بنیامین ورزشی تهران- ساعت ۱۹:۴۰- ورزشگاه سردار جنگل رشت
خلیج فارس میناب – ایمان سبز شیراز- ساعت ۱۹:۵۰- ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس
هفته ششم – سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰
پیشگامان فنون پارس-پیام وحدت خراسان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه غدیر تهران
دماوند آمل-پاراگ تهران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهدا سیمرغ
شهید اورکی اسلامشهر-پاس گیلان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
شهدا رزکان البرز-مهاجرنوین مشهد- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه انقلاب کرج
شهرداری نوشهر-جوان نوین ساری- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه شهدا نوشهر
مقاومت آستارا-کیان اراک – ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت
کانیاو اشنویه – بعثت کرمانشاه- ساعت ۲۰- ورزشگاه شهید باکری ارومیه
سپاهان نوین اصفهان-خلیج فارس میناب- ساعت ۱۹:۲۵- ورزشگاه باغ فردوس اصفهان
نفت ایرانیان-بنیامین ورزش تهران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه قائم نسیم شهر
مقاومت تهران-ستارگان مردان پاشا- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰
استقلال شوش-ون پارس نقش جهان- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه تختی شوش
ایمان سبز شیراز-یزد لوله- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
سپاهان نوین ایذه-فرهنگ رامهرمز- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
صنعت ابریشم اصفهان-خلیج فارس ماهشهر- ساعت ۱۹:۲۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
شهرداری فومن-آرتام تبریز- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه سردارجنگل رشت
هفته هفتم – دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
ستارگان مردان پاشا-پیشگامان فنون پارس- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه قائم نسیم شهر
مهاجرنوین مشهد-مقاومت تهران- ساعت ۱۹:۰۵- ورزشگاه ثامن مشهد
پاراگ تهران-شهرداری نوشهر- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه شهید کشوری تهران
پیام وحدت خراسان-دماوند آمل- ساعت ۱۹- ورزشگاه آزادی بیرجند
جوان نوین ساری-شهدا رزکان البرز- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه شهدا  ساری
کیان اراک-شهید اورکی اسلامشهر- ساعت ۱۹:۴۰- ورزشگاه امام خمینی اراک
بنیامین ورزشی تهران-کانیاو اشنویه- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه غدیر تهران
پاس گیلان-نفت ایرانیان- ساعت ۱۹:۵۰- ورزشگاه سردارجنگل رشت
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
فرهنگ رامهرمز-ایمان سبز شیراز- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه تختی رامهرمز
ون پارس نقش جهان-سپاهان نوین ایذه – ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه فولادشهر فولادشهر
خلیج فارس میناب-صنعت ابریشم اصفهان- ساعت ۱۹- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
یزد لوله-سپاهان نوین اصفهان- ساعت ۱۹:۲۰- ورزشگاه شهیدنصیری یزد
بعثت کرمانشاه-شهرداری فومن- ساعت ۱۹:۵۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
آرتام تبریز-مقاومت آستارا- ساعت ۲۰:۰۵- ورزشگاه شهرداری  تبریز
هفته هشتم – دوشنبه ۱۷ خرداد
پیام وحدت خراسان-پاراگ تهران- ساعت ۱۹- ورزشگاه آزادی بیرجند
دماوند آمل-ستارگان مردان پاشا- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه شهدا سیمرغ
مقاومت تهران-جوان نوین ساری- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
شهدا رزکان البرز-شهرداری نوشهر- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه انقلاب کرج
کیان اراک-پاس گیلان – ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه امام خمینی اراک
شهید اورکی اسلامشهر-آرتام تبریز- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه شهدا  اسلامشهر
کانیاو اشنویه-نفت ایرانیان- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهید باکری ارومیه
شهرداری فومن-بنیامین ورزشی تهران- ساعت ۲۰- ورزشگاه سردارجنگل رشت
سه شنبه ۱۸ خرداد 
ایمان سبز شیراز-سپاهان نوین ایذه- ساعت ۱۹:۲۰- ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
خلیج فارس ماهشهر-ون پارس نقش جهان- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه شهدا ماهشهر
صنعت ابریشم اصفهان-یزد لوله- ساعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
پیشگامان فنون پارس-مهاجرنوین مشهد- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه غدیر تهران
سپاهان نوین اصفهان-فرهنگ رامهرمز- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه باغ فردوس اصفهان
استقلال شوش-خلیج فارس میناب – ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه تختی شوش
مقاومت آستارا-بعثت کرمانشاه- ساعت ۲۰- ورزشگاه سردارجنگل رشت