داوران

اعطای کارت داوری درجه سه به دو توسط رئیس هیأت فوتبال استان به داوران

به گزارش سایت رسمی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، جلسه اعطای کارت داوری سه به دو با حضور رئیس هیأت فوتبال استان حاج جواد ششگلانی در محل سالن کنفرانس هیات فوتبال برگزار گردید.
در این جلسه به نفراتی که موفق به کسب نمره قبولی کتبی و آمادگی جسمانی شدند از سوی ششگلانی کارت داوری خود را دریافت نمودند.