اجرائی کشوری

ادامه نتایج مسابقات فوتبال پایه شهرستان تبریز

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،ادامه نتایج مسابقات فوتبال پایه شهرستان تبریز در روزهای پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۲و شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۴به شرح ذیل اعلام می گردد.

۱) بکتاش چهار – راهیان عاشورا یک (نوجوانان زیر ۱۶سال)

۲) آرکا فوتبال صفر – صدرنشینان دو (نوجوانان زیر ۱۶سال)

۳) پارس نوین گونش دو – گسترش فوتبال چهار (امید)

۴) عقاب مهر صفر – فولاد آذربایجان دو (نوجوانان زیر ۱۷سال)

۵ ) ماشین سازی پنج – آرکا فوتبال دو (نوجوانان زیر۱۷سال)

۶) صبا پارس مهر دو – سرخ پوشان سه (نوجوانان زیر۱۷سال)

۷) اتحاد یک – بکتاش صفر (نوجوانان زیر۱۷سال)

۸) راهیان عاشورا صفر – صدرنشینان سه (نوجوانان زیر۱۷سال)

۹) فجر نوین صفر – گسترش فوتبال یک (نوجوانان زیر۱۷سال)