اجرائی کشوری

احمدپوري به تراكتورسازي پيوست

مهاجم سابق شاهين بوشهر پس از توافق با باشگاه تراكتورسازي به اين تيم پيوست… با جدايي مصطفي حقي پور و طاهري از تراكتورسازي، مسئولان اين باشگاه با محمد احمدپوري بازيكن سابق شاهين بوشهر كه به تازگي از اين تيم جدا شده به توافق رسيدند.
باشگاه تراكتورسازي به دليل پارگي رباط حقي پور نام وي را از فهرست خارج كرده و از سوي ديگر نام طاهري نيز به دليل نيمكت نشيني و در خواست براي جدايي از ليست تراكتورسازي خارج شد.
تراكتورسازي هنوز يك جاي خالي ديگر دارد.