اجرائی کشوری

آيت الهي: مجمع انتخاباتي فدراسيون فوتبال طبق تقويم برگزار مي‌شود

عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال از برگزاري مجمع انتخاباتي رياست فدراسيون در اواخر سال جاري خبر داد… به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، سيد هادي آيت الهي در خصوص جلسه هيئت رئيسه امروز گفت: در نشست برگزار شده علاوه بر موضوعات مطروحه درخصوص دستور جلسه ،علي كفاشيان، رياست فدراسيون با اصرار از اعضا هيات رئيسه خواست تا مجمع انتخاباتي فدراسيون پيش از موعد مقرر در دستور كار هيئت رئيسه قرار گيرد كه اعضاي هيئت رئيسه به اتفاق اعلام كردند كه به دليل حفظ حريم و حضانت از جايگاه فوتبال ،مجمع انتخاباتي فدراسيون پس از پايان دوره تكليفي در پايان سال جاري و طبق تقويم برگزار شود.