اجرائی کشوری

آماده سازي جايگاه خبرنگاران يادگار امام ره تبريز در اولويت قرار دارد

نماينده شرکت توسعه و تجهيز اماکن ورزشي سازمان تربيت بدني در ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز گفت: آماده سازي جايگاه خبرنگاران در اين ورزشگاه، در اولويت کاري اين شرکت قرار دارد… شاهين درستکار: پاکت مناقصه اي که تکميل و تجهيز جايگاه ويژه خبرنگاران نيز در آن گنجانده شده به مناقصه گذاشته شده و پيمانکار آن در طول دو هفته آينده مشخص مي شود.
وي اضافه کرد: با مشخص شدن پيمانکار اين مناقصه، کار هاي آماده سازي ورزشگاه يادگار امام (ره) و جايگاه خبرنگاران بلافاصله آغاز مي شود.
وي خاطر نشان کرد : براي اين پاکت مناقصه بيش از 40 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده و با اجرايي شدن اين مناقصه، اين ورزشگاه بهتر از گذشته ميزبان مسابقات مختلف کشوري خواهد بود.
درستکار با بيان اينکه جايگاه ويژه خبرنگاران در ورزشگاه بايد طوري باشد که خبرنگار بتواند به راحتي از جريان بازي گزارش تهيه و ارسال کند، افزود: تکميل و آماده سازي اين جايگاه طوري طراحي شده که تمامي امکانات رفاهي براي يک خبرنگار در جريان بازي در آن مد نظر قرار گرفته است.
وي حفاظ کشي از نوع شيشه سکوريت نشکن، نصب صندلي هاي مخصوص ، سيستم گرمايشي و سرمايشي و قرار دادن ديگر امکانات رفاهي در جايگاه خبرنگاران را از بندهاي مناقصه عنوان کرد و گفت: مقام و منزلت خبرنگار در عرصه ورزش بسيار بالا بوده و مسوولان ورزشي کشور نيز بر اين امر آگاهي کامل دارند.
گفتني است خبرنگاران ورزشي تبريز روز گذشته و پس از بازي تيم هاي فوتبال تراکتورسازي تبريز و مقاومت سپاسي شيراز در ورزشگاه يادگار امام (ره) ، به دليل نبود امکانات اوليه در جايگاه خبرنگاران و حضور افراد غير خبري در آن و براي نشان دادن اعتراض خود نسبت به بي توجهي مسوولان ورزشي در خصوص تجهيز اين جايگاه، به صورت دسته جمعي مصاحبه مطبوعاتي پس از بازي سرمربيان تيم ها را تحريم کردند.