برپسب - یحیی تالاری

داوران روابط عمومی فوتسال

یحیی تالاری ناظر داوری دیدار تیم های مقاومت البرز و شرکت ملی حفاری

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال آذربایجان شرقی، یحیی تالاری از استان آذربایجان شرقی به عنوان ناظر داوری ددیدار تیم های مقاومت البرز و شرکت ملی حفاری انتخاب شد...