برپسب - گسترش فولاد در خانه تیم سپاهان اصفهان را با نتیجه یک بر صفر شکست داد