برپسب - گسترش فولاد تبریز با نتیجه یک بر دو بازی را به حریف واگذار کرد