برپسب - پایان اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال زیر 17 سال دختران