برپسب - ملی‌پوشان تبریز در مصاف با آلومینیوم سازی اراک نتیجه بازی را به حریف واگذار کرد