برپسب - مصاف سرخ‌های تهران و تبریز در حساس‌ترین دیدار هفته/حساس و سرنوشت ساز