برپسب - كميته ي استيناف، جلسه اي را با مشاور حقوقي شهرداري تبريز برگزار مي كند/گسترش فولاد شعار بومي گرايي را به عمل تبديل كرده است

روابط عمومی

كميته ي استيناف، جلسه اي را با مشاور حقوقي شهرداري تبريز برگزار مي كند/ گسترش فولاد شعار بومي گرايي را به عمل تبديل كرده است

مدیر روابط عمومی و امور رسانه ای هیأت فوتبال استان گفت: اميدواريم كميته ي استيناف، در آراء صارده تجديد نظر كند تا شهر تبريز سه تيم در ليگ برتر فصل جديد داشته...