برپسب - روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی

روابط عمومی ریاست

جهت حضور در جمع انتخاباتی هیأت فوتبال آذربایجان شرقی؛ تاج و طالقانی وارد تبریز شدند

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به همراه عبدالکاظم طالقانی، عضو هیأت رئیسه و رئیس...

روابط عمومی ریاست فرهنگی گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ عیادت رئیس و اعضای هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی از اکبر شهابی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، سردار جواد ششگلانی، رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی به همراه رحیم علمی، نایب رئیس و تنی چند از...