برپسب - جریمه های انضباطی تیمهای لیگ برتر فوتبال ساحلی اعلام شد