برپسب - تیم تراکتورسازی نتیجه بازی را به حریف خود سپاهان واگذار کرد