برپسب - تیم تراکتورسازی تبریز نتیجه را به حریف خود تیم پرسپولیس واگذار کرد