برپسب - تقدیر کانون هواداران باشگاه تراکتورسازی از تیم سپاهان