برپسب - تراکتورسازی با پیروزی بر سیاه‌جامگان صدرنشینی‌اش را تثبیت کرد