برپسب - بمناسبت هفته دفاع مقدسادای احترام به مقام شامخ شهدای آذربایجانشرقی در آغاز دیدار تیمهای ترکتورسازی تبریز و پدرسپولیس تهران

اجرائی کشوری

بمناسبت هفته دفاع مقدس ادای احترام به مقام شامخ شهدای آذربایجانشرقی در آغاز دیدار تیمهای ترکتورسازی تبریز و پدرسپولیس تهران

بمناسبت هفته دفاع مقدس و با بازیکنان تیمهای تراکتورسازی و پرسپولیس تهران و کادر فنی قبل از آغاز رقابت 2 تیم از سری رقابتهای فوتبال لیگ برتر به مقام شامخ...