برپسب - برنامه برگشت مرحله دوم حذفی مسابقات فوتبال جوانان، نوجوانان و نونهالان تبریز

اجرائی کشوری

برنامه برگشت مرحله دوم حذفی مسابقات فوتبال جوانان، نوجوانان و نونهالان تبریز

کاظم شجاعی مسؤول کمیته اجرایی مسابقات استانی اعلام کرد؛ برنامه برگشت مرحله دوم حذفی مسابقات فوتبال جوانان، نوجوانان و نونهالان تبریز به شرح ذیل می باشد:   جمعه...