برپسب - برتری مقتدرانه مس سونگون برابر گیتی پسند در هفته بیستم