برپسب - بابک وسیله بر و جواد شرقی دیدارهای گسترش فولاد تبریز- نفت مسجد سلیمان و صبای قم – تراکتورسازی تبریز را قضاوت می کنند

اجرائی کشوری

بابک وسیله بر و جواد شرقی دیدارهای گسترش فولاد تبریز- نفت مسجد سلیمان و صبای قم – تراکتورسازی تبریز را قضاوت می کنند

کمیته داوران اسامی داوران قضاوت کننده در شش بازی باقیمانده از هفته بیستم لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد.   پنجشنبه 23 بهمن ماه ملوان انزلی – راه آهن از...